דירה - נווה צדק 

PIZZERIA RISH

60sqr - Hasharon. 2017